o systemie

System Szczeciński (zwany też systemem Szczecin) to typ wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego. Budynki projektowo miały mieć po 5 albo 11 kondygnacji. W praktyce często realizowane były 12- i 13-kondygnacyjne. System został opracowany pod koniec lat ’60, wdrożony na początku ’70, a obecnie nie jest już realizowany.

Podstawowe parametry:

  • siatka projektowa: 11x240x480 cm;
  • rozstaw ścian konstrukcyjnych: 240 i 480 cm;
  • głębokość traktów: 480 i 540 cm;
  • wysokość kondygnacji brutto: 280 cm;
  • zabudowa: 5- 11-, 12- i 13-kondygnacyjna.

Budynki 5-kondygnacyjne:

Budynki 12-kondygnacyjne:

Budynki 13-kondygnacyjne: